Projecten

Activiteiten van de stichting.

Waar zet Stichting Mukelenzu zich voor in?

In 2009 zette er voor het eerst een Nederlander voet in Mukelenzu. Uit deze warme ontvangst ontstond een hechte vriendschap met Julius Kitonga, een trotse Kamba-man geboren in Mukelenzu en begaan met zijn volk. Vanaf begin 2012 raakten er een aantal enthousiaste mensen meer aangesloten en betrokken bij dit dorp. Sindsdien zijn er al een aantal kleine veranderingen met grote impact in de gemeenschap van Mukelenzu in gang gezet.

Zo bezit het plaatselijke basisschooltje inmiddels een set leerboeken en andere noodzakelijke onderwijsmaterialen. En is er samen met de inwoners hard gewerkt aan het maken van houten schoolbanken en het realiseren van cementen vloeren, en ramen en deuren in de klaslokalen. De leerlingen gaan niet meer blootsvoets naar school maar hebben schoenen ontvangen. En met hulp van de plaatselijke kleermakers zijn ze allemaal in een nieuw schooluniform gestoken.woont, op het platteland, kan het dagelijkse bestaan zwaar zijn.

Mukelenzu Festival

In 2018 werd het Mukelenzu benefiet muziekfestival georganiseerd door leden van de stichting. Het doel was het inzamelen van geld voor een opleidingsproject voor schoolverlaters in Mukelenzu. Omdat reeds enige jaren voornamelijk de primaryschool van Mukelenzu is ondersteund, vonden wij het belangrijk om ook een andere doelgroep aandacht te geven.

Leden van de stichting zijn samen met een aantal enthousiaste vaklieden in juli 2019 afgereisd naar Mukelenzu om schoolverlaters op te leiden tot lasser, timmerman en naaister.

Met het geld wat ingezameld is middels het benefietfestival, werden gereedschappen en materialen aangeschaft. In Mukelenzu werden enthousiaste jongeren geselecteerd door Julius in samenwerking met de gemeenschap van het dorp. Bij onze aankomst werden we hartelijk ontvangen door deze jongeren die zich de rest van de tijd zeer leergierig en enthousiast hebben opgesteld. Aan het einde van de training werd aan alle deelnemers een certificaat uitgereikt.

Tijdens dit bezoek werd er uiteraard ook aandacht geschonken aan de school. Er werd een muziekles verzorgd, een kleuter knutsel dag en een heuse sportdag. Alles in goede samenwerking met de leerkrachten en directie van de primary school. Het was een feest voor iedereen!!

IBAN: NL34RBRB 082.72.22.793 te Breda
Kamer van Koophandel: 56677308

Stichting Mukelenzu beschikt over de ANBI-status

© 2020 Stichting Mukelenzu. Alle rechten voorbehouden. Deze website maakt geen gebruik van tracking cookies.